Företagskund

Vi fortsätter knyta till oss partners såsom marinor, försäkringsbolag och producenter och därigenom bredda vårt kontaktnät för att i slutänden gynna båtägärna - slutkonsumenterna.

Tjänsteutbudet är i grunden detsamma för företagskund. Vi är alltid öppna för att lyssna på nya önskemål om anpassade tjänster. Prislistan innehåller priser exkl. moms. Där pris exkl. moms saknas kontakta oss!

Vi fakturerar företagskunder, betalningsvillkor är 10 dagar, därefter påförs dröjsmålsränta.

För specifika frågeställningar och frågor kring transport för företagskunder kontakta oss!


Solna Strand Marintransport 
är en bifirma till 
Lotsfångaren AB 
559358-8485
Säte: Stockholm
Registrerad för F-skatt

Kontaktperson
Daniel, 0733-606 755