NYTTIGT ATT KÄNNA TILL OM TRANSPORTEN

Information om våra transporter samt vad som är viktigt för dig som kund att känna till. 

Vi har nödvändiga tillstånd, försäkringar för ekipage och gods samt behörigheter för att framföra fordonen. Vi monterar en GPS Tracker på båten under transporten.

Vi kan hämta din båt på land och i vattnet. Om vi hämtar din båt på land ombesörjer du lyftanordning av båten till trailer. Om vi hämtar båten i vattnet är det viktigt att det finns en ramp.

Mer om vad du bör tänka på framgår i villkorsbilagan.Försäkring

Som kund ska du ha en giltig båtförsäkring som innehåller stöldförsäkring.
Vår ansvarsförsäkring - transportöransvar följer Alltrans 2007 och medger ersättning upp till ett visst belopp per kg. Mer om detta kan du läsa i vår villkorsbilaga.
Enkelt uttryck tar vi ansvar för skador på båten som uppstår i samband med transport.


Viktigt att tänka på!

Vi levererar båten i vattnet inkluderat i tjänsten, som kund kan du själv välja att ombesörja lyft av båten från trailern. Vi kan bistå att lämna av båten på annat sätt t.ex. på en dolly eller bockar. Som kund bär du huvudansvar för detta moment, vi tar inget ansvar för skada på båt eller materiel.
VIKTIGT: Om mertid tillkommer för det arbetet debiterar vi den tiden utöver det fasta priset.  
Ståkapell, höga kapellösningar, speciellt på US märken ska packas ner för att undvika skador under transport. Krafterna som utvecklas i vägfart är kraftigare än vad de är byggda för. Äldre kapell och ”glaspartier” är extra känsliga. Stävögglan på båten skall vara ordentligt förankrad för att klara påfrestning vid surrning. Vissa båtar saknar stävöggla, det innebär inget problem vi kan ändå vinscha upp båten på trailern.  
Tänk på att vid transport blir båten allt som oftast smutsig av insekter eller vid regn, det är olämpligt och kan vara trafikfarligt att försöka täcka båten med presenning eller dylikt, av den anledningen avråder vi från detta. 

Villkor och PrislistaExempeldestinationer med start i Stockholm eller Stockholm som slutdestination hittar du i prislistan.

Priser inkluderar moms.